EKSERI

Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice

Za proizvodnju eksera koristi se “svetlo vučena žica” koja se izvlači i kalibriše na posebnoj liniji. Proizvodnja eksera sa upuštenom i nareckanom glavom vrši se na 4 mašine sa najvećim prečnikom žice od Ø2.5 do Ø6 mm i dužine eksera iznosi od 70 do 200 mm. Kapacitet proizvodnje eksera iznosi od 80 do 320 kg/h. Kraj procesa proizvodnje eksera čine dve mašine za beljenje eksera.

GRAĐEVINSKI EKSERI SA UPUŠTENOM NARECKANOM GLAVOM
(JUS M.B4.021)
Ekser1 Prom.  x  Dužina
(0.1mm)   (mm)
Aprox kom/kg
18 x 30 1540
18 x 35 1430
20 x 35 1110
20 x 40 1000
22 x 40 834
22 x 45 667
22 x 50 620
25 x 50 536
25 x 55 500
25 x 60 425
28 x 50 438
28 x 55 400
28 x 60 363
31 x 50 320
31 x 55 306
31 x 60 266
31 x 65 267
31 x 70 250
31 x 80 222
34 x 60 250
34 x 70 200
34 x 80 182
34 x 90 160
38 x 70 154
38 x 80 143
38 x 90 125
38 x 100 111
42 x 90 100
42 x 110 83
46 x 110 67
46 x 120 62
50 x 120 54
50 x 140 46
60 x 140 32
60 x 180 28
60 x 180 23
70 x 180 20
70 x 210 16
80 x 230 11
80 x 260 9
EKSERI ZA TRSTIKU (JUS M.B4.060)
Ekser2 Prom.  x  Dužina
(0.1mm)   (mm)
Aprox kom/kg
20 x 30 1081
22 x 30 866