PALJENA ŽICA

Namena linije za žarenje žice je da već izvučenu i kalibrisanu žicu dimenzije od Ø1,2 -Ø 4,0 mm ožari na temperaturi od 730°C i time je omekša za potrebe tesara i armirača na gradilištu.

Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice
Fertgredice