POLITIKA KVALITETA

POLITIKA KVALITETA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

LJUBA invest svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasniva na kvalitetu usluga ispunjavanjem zahteva standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.
Osnovni principi ove politike su:

Sema


Organizacionu šemu firme "LJUBA invest", koja je prikazana na slici 1, čine: